De regelgeving omtrent huurwoningen wordt steeds ingewikkelder.

Woningcorporaties

De regelgeving omtrent huurwoningen wordt steeds ingewikkelder. De belangen die spelen bij de WOZ-waardering zijn bijvoorbeeld tegenstrijdig. Voor de OZB is een zo laag mogelijke waarde van belang terwijl voor het bepalen van de maximale huurprijs een zo hoog mogelijke WOZ-waarde van belang kan zijn. Het is derhalve van belang om te zoeken naar een redelijke WOZ-waarde. Bij TAXX bent u daarvan verzekerd.

WOZ en OZB
De WOZ-waarde van een woning wordt bepaald door een vergelijk te maken met transactiecijfers van vergelijkbare panden. Dat vergelijk wordt echter niet altijd goed gemaakt door gemeenten. Een nauwkeurige controle van de WOZ-waardering van uw woningportefeuille, levert u niet alleen een beter beeld van de waarde van uw vastgoed, maar ook besparingen op (onroerendezaak)belastingen op.

Het is wel van belang om te zoeken naar redelijke WOZ-waarden. Indien de WOZ-waarden te laag worden vastgesteld, dan leidt dit tot een belangrijk nadeel bij het bepalen van de maximaal in rekening te brengen huur.

 

Gemaximaliseerde huur
De Rijksoverheid zoekt naar methoden om de huurmarkt voor woningen te reguleren. Een methode die wordt genoemd is de koppeling van de maximale huurprijs van een woning aan de WOZ-waarde ervan. Het zorgen voor redelijke WOZ-waarderingen van uw woningportefeuille nu en in de komende jaren, geeft u meer grip op de huuropbrengsten in de toekomst.

Verhuurderheffing
Verhuurders die meer dan tien sociale huurwoningen verhuren, betalen verhuurderheffing over de WOZ-waarden van de woningen. De tarieven van de verhuurderheffing worden de komende jaren fors verhoogd. In bepaalde gevallen kan er evenwel aanspraak worden gemaakt op een vrijstelling of vermindering van de heffing. Vraag ernaar bij de adviseurs van TAXX!

Energiebelasting
Regelt uw organisatie de energievoorziening van algemene ruimten van wooncomplexen, dan is het verstandig om uw energienota’s op een juiste berekening van de energiebelasting te laten controleren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de energiebelasting dubbel wordt berekend, bijvoorbeeld omdat een wooncomplex meerdere elektriciteit- of aardgasaansluitingen heeft. Te veel betaalde bedragen kunnen vaak met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) worden teruggekregen.