Forse verlaging OZB op recreatiewoningen

Woningen moeten aanmerkelijk vriendelijker belast worden door gemeenten dan niet-woningen. Zo geldt er voor woningen een lager tarief van het eigenarendeel van de onroerendezaakbelastingen. Het gebruikersdeel wordt in het geheel niet berekend.

Recent werd aan de Hoge Raad in een tweetal procedures de vraag gesteld of een recreatiepark kwalificeert als woning voor de gemeentelijke belastingen.

In het geval van het bungalowpark in de gemeente Ermelo, bestaande uit 52 recreatiewoningen van verschillende typen waarvan er 9 worden verhuurd, wordt die vraag bevestigend beantwoord. Hoewel er geen sprake is van permanente bewoning, oordeelt de Hoge Raad dat er sprake is van een woning. Het bungalowpark kan daarmee fors lagere aanslagen tegemoetzien.

In het geval van het park in de gemeente Arnhem, dat bestaat uit onder meer 70 recreatiechalets en 133 onroerende recreatiecaravans, verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar de rechtbank zodat uitgezocht kan worden in hoeverre er sprake is van woonruimten op het park. Als de rechtbank tot de conclusie komt dat meer dan 70% van de waarde van het recreatiepark kan worden toegerekend aan delen die dienen tot woning of volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden, dan wordt ook dat park voortaan gunstiger belast.

Heeft u een recreatiepark? Neem dan contact op met de adviseurs van TAXX. Wij beoordelen de situatie ter plaatse graag op basis van de relevante regels en jurisprudentie, zodat u niet te veel lokale heffingen betaalt en u wellicht nog aanspraak kan maken op teruggaven. Wij doen dat tegen aanzienlijk gunstiger voorwaarden dan andere belastingadvieskantoren!