Tuchtzaken voor WOZ-taxateurs

Tucht

Als WOZ-taxateur kunt u onverhoopt betrokken raken in een tuchtzaak. U wilt dan niet alleen staan. TAXX en partners staan u in een dergelijke situatie graag bij. Kosten daarvan worden wellicht geheel of gedeeltelijk gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.