Onroerende-zaakbelastingen

Onroerende-zaakbelastingen

De belangrijkste lokale heffingen voor de gemeenten zijn de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Er is een belasting voor de eigenaar én een belasting voor de gebruiker van niet-woningen. Voor woningen is er alleen een eigenarenbelasting. Voor woningen is dus geen gebruikersbelasting verschuldigd.

Bij verpleeg- en verzorgingshuizen is inmiddels door een aantal procedures die door ons kantoor voor de Hoge Raad gevoerd zijn, duidelijk of deze gezien moeten worden als woning of dat grote delen van dit soort objecten onder de woondelenvrijstelling moeten worden geschaard. Toch passen veel gemeente deze jurisprudentie nog niet of niet helemaal correct toe.

De hoogte van de aanslagen OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde en het gemeentelijke OZB-tarief. Omdat gemeenten voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van de OZB, is de verwachting gerechtvaardigd dat de tarieven voor niet-woningen steedes verder zullen stijgen. Reden te meer om de aanslagen onroerende-zaakbelastingen en de WOZ-beschikking kritisch te laten beoordelen door TAXX.

 

Naast de woondelenvrijstelling zijn er meer vrijstellingen voor de OZB. Wij noemen de:

  • werktuigenvrijstelling;
  • kerkenvrijstelling;
  • vrijstelling voor openbare landwegen, waterwegen en spoorrails;
  • kassenvrijstelling;
  • vrijstelling voor landbouwgronden;
  • vrijstelling voor natuurterreinen;
  • vrijstelling voor afvalwater- en zuiveringsinstallaties.

TAXX informeert u graag over de mogelijkheden.