Vpb en WOZ-waardering

De WOZ-waardering van uw vastgoed is van belang voor de hoogte van de aanslagen gemeentelijke en waterschapsheffingen die u ontvangt. De WOZ-waarde is daarnaast van belang voor de vennootschapsbelasting. De toegestane afschrijving, en daarmee de belastbare winst, is namelijk afhankelijk gesteld van de door de gemeente aan een onroerende zaak toegekende waarde.

Afschrijven is mogelijk als de boekwaarde van een gebouw hoger is dan de bodemwaarde daarvan. De bodemwaarde van een gebouw is gelijk aan de WOZ-waarde.

Stel dat de boekwaarde van een gebouw € 10 mln. is. De WOZ-waarde van het gebouw wordt in bezwaar verlaagd van € 10 mln. naar € 8 mln. Dit biedt de mogelijkheid (los van andere afschrijvingsbeperkingen) om € 2 mln. af te schrijven, hetgeen de fiscale winst met hetzelfde bedrag drukt. Uitgaande van een gemiddeld Vpb-tarief van 20%, resulteert dit in een € 400.000 lagere aanslag vennootschapsbelasting . Hoewel er later afgerekend moet worden over de nu genoten besparing, kan een verlaging van de WOZ-waarde van een gebouw een aanzienlijk liquiditeits- en rentevoordeel opleveren.

Kan uw onderneming niet meer afschrijven op een gebouw omdat de bodemwaarde is bereikt, neem dan contact op met één van onze adviseurs. Graag beoordelen wij de WOZ-waardering van uw vastgoed (gebouwen en grond), zodat fiscaal afschrijven wellicht mogelijk wordt.