Zuiverings- en verontreinigingsheffing

Zuiverings- en verontreinigingsheffing

Bedrijven en particulieren lozen verontreinigd water op het riool of op het oppervlaktewater. Dit water moet natuurlijk gereinigd worden. De kosten van waterzuivering worden door middel van de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en de zuiveringsheffing op de vervuilers verhaald. De verontreinigingsheffing moet worden betaald voor lozingen op het oppervlaktewater en de zuiveringsheffing voor lozingen op het riool. Beide heffingen zijn afhankelijk van de hoeveelheid en mate van vervuiling van het geloosde water.

De vervuilingseenheden kunnen door middel van een standaardtabel of door middel van meting en bemonstering van het afvalwater worden bepaald. Het loont de moeite om te controleren of de standaardtabel correct is toegepast.

 

Wisselt de vervuiling van het water behoorlijk, of wijkt het af van wat in de branche waarin uw onderneming actief is, bijvoorbeeld omdat u het zelf zuivert, dan kan het voordeliger zijn om het aantal vervuilingseenheden te bepalen door middel van periodieke meting en bemonstering.

Ook als u veel koelwater gebruikt of er verdampt veel water in het productieproces, dan moet daar bij de aanslagoplegging rekening mee worden gehouden. TAXX adviseert u over de voor u meest gunstige aanpak.