Hoge Raad over kwalificatie woonzorgcomplex

De Hoge Raad heeft op 27 mei 2022 arrest gewezen inzake een procedure die TAXX voerde voor een woonzorglocatie in de gemeente Dordrecht.

Bevestigd wordt dat bij de kwalificatie van de locatie voor de onroerendezaakbelastingen, het geschiktheidscriterium moet worden toegepast. Een ruimte dient daarmee tot woning als deze naar aard en inrichting bestemd en geschikt is om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen. Daarbij is dan niet van belang of de ruimte ook feitelijk duurzaam wordt bewoond.

Gevolg van dit arrest is dat de woonzorglocatie voor ouderen met dementieklachten, belast wordt als woning. Voor woningen wordt aanmerkelijk minder OZB berekend dan voor niet-woningen.

Arrest: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2022:770