• Energiebelasting: Vrijstelling, teruggave of aangifte?

  Energiebelasting: Vrijstelling, teruggave of aangifte?
 • WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!

  WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!
 • Bouwleges: Laat ons uw aanslag controleren!

  Bouwleges: Laat ons uw aanslag controleren!
 • Precario: Belastingen op kabels en buizen?

  Precario: Belastingen op kabels en buizen?

Energie

In de energiesector is een correcte heffing van de energiebelasting van groot belang. De adviseurs van TAXX hebben de kennis en ervaring om dat goed te laten verlopen.

Daarnaast is een correctie WOZ-waardering van groot financieel belang. De adviseurs van TAXX zijn vaak betrokken bij de WOZ waardering van windturbines, energiecentrales en warmtekrachtcentrales.Het gaat dan bijvoorbeeld om de waardering van locaties van Eneco, E.on, NAM en Nuon.

Energiebelasting
Als energieleverancier bent u verantwoordelijk voor een correcte factuur voor uw afnemers. Dat is niet altijd eenvoudig. Met name bij de berekening en doorbelasting van de energiebelasting kan snel iets mis gaan. Dit leidt tot clusteringsverzoeken en teruggaveverzoeken van afnemers. Verzoeken die u als leverancier vaak moet afwikkelen. Daarnaast hebben afnemers vaak vragen over de energiebelasting op de factuur.

Wordt uw afdeling facturatie ook overspoeld met dit soort zaken? TAXX heeft de kennis en ervaring om u veel werk uit handen te nemen. U kunt clusteringsverzoeken, teruggaveverzoeken en vragen met een gerust hart aan ons uitbesteden. Wij hebben goede contacten met het energieteam van de Belastingdienst Arnhem en zorgen ervoor dat deze zaken vakkundig en snel worden afgewikkeld. Ook hebben wij uitstekende contacten bij de Belastingdienst in Emmen, waar de minder complexe teruggaafverzoeken worden afgehandeld. Daarbij houden wij uw afnemers op de hoogte van de voortgang. Uw klanten zullen tevreden zijn over de afwikkeling van hun vraag of verzoek.

Precariobelasting
Provincies, waterschappen en gemeenten heffen precariobelasting. Aanslagen die worden opgelegd voor bijvoorbeeld ondergrondse infrastructuur van energiebedrijven kunnen flink oplopen. Deze heffing is niet altijd terecht. Moet de grondeigenaar de voorwerpen bijvoorbeeld toestaan, dan is het heffen van precariobelasting niet toegestaan. Ook als geen sprake is van openbare grond mag geen precariobelasting worden geheven.

 

WOZ en OZB
Beschikt uw bedrijf over energiecentrales of ander bijzonder vastgoed zoals windturbines? Waarschijnlijk betaalt u daarvoor jaarlijks veel onroerendezaakbelastingen. Heeft u al eens laten controleren of de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde niet te hoog is? De installaties vertegenwoordigen een groot deel van de waarde van uw vastgoed. 

Deze installaties moeten op basis van de werktuigenvrijstelling grotendeels buiten de heffing blijven. Past de gemeente de vrijstelling te beperkt toe, dan betaalt u al gauw tienduizenden euro's te veel per jaar. Onze adviseurs hebben de fiscaaljuridische en taxatietechnische kennis en ervaring met dit soort onroerende zaken om uw aanslag OZB op een redelijk niveau te krijgen.

Bouwleges
Gaat u investeren in vastgoed of bijvoorbeeld in windturbines? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor zo'n vergunning betaalt u bouwleges aan het bevoegd gezag (in de meeste gevallen de gemeente). De heffingsmaatstaf is de bouwsom. Echter, niet alle onderdelen van de aanneemsom vallen daaronder. Laat ons uw aanslag controleren en u weet zeker dat u niet te veel betaalt voor uw vergunning, een pro forma bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag zijn ingediend. Voor een aantal van onze cliënten hebben wij al in vooroverleg een lagere aanslag bedongen.