WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!

Vastgoed

TAXX verzorgt al jarenlang de controle van vastgoedportefeuilles. Onze adviseurs zijn nauw betrokken (geweest) bij het optimaliseren van de WOZ-waarden van vastgoedbeleggers zoals Annexum, DHG en KBC.

WOZ en OZB
Als vastgoedeigenaar wordt u geconfronteerd met vele (lokale) heffingen, waaronder de onroerendezaakbelastingen. De aanslag is een percentage van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Wist u dat de WOZ-waarde moet worden bepaald uitgaande van de fictie dat het vastgoed leeg op de markt wordt aangeboden? Nog veel gemeenten waarderen ten onrechte op basis van de beleggingswaarde, dus van verkoopcijfers in verhuurde staat. Dat leidt tot (veel) te hoge WOZ-waarden.

Fiscale afschrijving
De WOZ-waarde is ook van belang voor de fiscale afschrijving op uw vastgoed. Als bodemwaarde geldt in principe namelijk de WOZ-waarde van uw gebouw. Des te meer reden om uw vastgoedportefeuille door ons te laten doorlichten! Wij doen u graag een aantrekkelijk prijsvoorstel.

 

WOZ-administratie
Krijgt u als vastgoedbelegger ieder jaar vele tientallen aanslagen OZB? Wij zetten een administratie voor u op en toetsen jaarlijks de aanslagen en de vastgestelde WOZ-waarden. Dit geeft u een werkbaar overzicht en bovendien weet u zeker dat u niet te veel betaalt. Zo kunt u jaarlijks vele tienduizenden euro's besparen.

Bouwleges
Wilt u investeren in vastgoed of heeft u grootscheepse verbouwplannen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het bevoegd gezag (vaak de gemeente) kan voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning leges heffen. Aanslagen bouwleges kunnen flink oplopen en zijn niet altijd correct. Er mag bijvoorbeeld geen winst worden begroot bij de heffing van leges. Wij controleren graag of uw aanslag correct en redelijk is. Wij hebben al voor veel van onze cliënten een mooie besparing gerealiseerd. Stuur ons tijdig uw aanslag en we dienen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift in.