Woonzorglocatie valt onder
woningtarief OZB

De Hoge Raad bevestigt na een door ons gevoerde beroepsprocedure dat een woonzorglocatie van één van onze cliënten kwalificeert als woning voor de onroerendezaakbelastingen.

Daarmee komt het woonzorgcomplex als geheel onder het voordeligere woningtarief van OZB-eigendom. OZB-gebruik wordt in het geheel niet geheven van woningen.

Het arrest is ons inziens breed toepasbaar op (bepaalde) andere woonzorglocaties. De adviseurs van TAXX bekijken graag of dit ook geldt voor uw zorgvastgoed.