Andere gemeentelijke heffingen

Andere gemeentelijke heffingen

Veel van de lokale heffingen en milieubelastingen zijn op deze website behandeld. Er zijn nog een paar belastingen waarvan de belangen groot kunnen zijn. Deze worden hierna behandeld.

Rioolrecht

Als u grote hoeveelheden water op het riool loost, dan kan rioolrecht een forse kostenpost voor u zijn. Aanslagen kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s. Reden om deze niet klakkeloos te betalen, maar eens te (laten) controleren of het allemaal wel klopt.

De gemeente moet aan veel voorwaarden voldoen bij het heffen van het rioolrecht. Zo mag zij bijvoorbeeld geen winst maken met de heffing. De begrote inkomsten mogen niet hoger zijn dan de begrote kosten van het rioolrecht. Ook de Verordening en de aanslag zelf moet aan allerlei eisen voldoen. Voor verzorgingshuizen en kantoorverzamelgebouwen bijvoorbeeld, mag in de meeste gevallen maar één aanslag rioolrecht opgelegd worden. Veel gemeenten leggen nog steeds voor iedere kamer afzonderlijk een aanslag op.

Kortom, reden genoeg om uw aanslag(en) kritisch te bekijken. TAXX is gespecialiseerd in het controleren van uw aanslag rioolrecht. Onze adviseurs dienen gratis een pro forma bezwaarschrift voor u in. Als u dat wenst, vraagt TAXX vervolgens alle benodigde stukken, zoals de begroting en de verordening bij de gemeente op. De heffing wordt door TAXX kritisch tegen het licht gehouden. Als de gemeente fouten heeft gemaakt bij de heffing van het rioolrecht, gaat TAXX met de gemeente rond de tafel om de vermindering of vernietiging van uw aanslag te bewerkstelligen.

 

Wilt u een aanslag laten controleren of heeft u vragen over de aangifte en verplichtingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Heeft u een aanslag ontvangen, dan is het van belang dat binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift wordt ingediend.

Toeristenbelasting

Gemeenten kunnen van niet-inwoners een belasting heffen voor het houden van verblijf in hun gemeente. De toeristenbelasting wordt meestal geheven van degene die het verblijf houden mogelijk maakt zoals, eigenaren van hotels, campings of jachthavens. Deze belastingheffing mag niet onredelijk of willekeurig zijn. Ook mag een heffing volgens een inschatting van het aantal bezoekers niet te veel afwijken van de heffing die zou plaatsvinden op basis van het werkelijke gebruik van bijvoorbeeld een hotel.

BIZ

Om bedrijventerreinen of winkelgebieden aantrekkelijker of veiliger te maken kan er door ondernemers een Bedrijven Investeringszone (BIZ) worden opgericht. Als er voldoende draagvlak is voor de plannen van de organisatie, dan kan de BIZ doorgang vinden. De gemeente stelt vervolgens een heffing in. Met de heffing worden de investeringen in het gebied gefinancierd.

Sommige gemeenten gebruiken de opbrengst van de BIZ-heffing echter voor andere doeleinden. De opbrengst wordt bijvoorbeeld gebruikt om algemene kosten van de gemeente te dekken. Dit is niet toegestaan. Ook mag de BIZ-heffing niet onredelijk of willekeurig zijn. Wij toetsen uw BIZ-aanslag graag aan de geldende wet- en regelgeving!