• WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!

    WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!
  • Energiebelasting: Vrijstelling, teruggave of aangifte?

    Energiebelasting: Vrijstelling, teruggave of aangifte?
  • Bouwleges: Laat ons uw aanslag controleren!

    Bouwleges: Laat ons uw aanslag controleren!

Logistiek

TAXX bedient veel cliënten in de zogenoemde logistieke hotspots van Nederland. Onze adviseurs zijn nauw betrokken (geweest) bij de WOZ-waarderingen van de distributiecentra van bijvoorbeeld DHG, DFDS, Eurofrigo, Geodis en Kloosterboer.

WOZ en OZB
Veel gemeentelijke taxateurs waarderen logistieke centra te hoog met als gevolg dat u te veel onroerendezaakbelasting betaalt. Voor een WOZ taxatie moet ervan uit worden gegaan dat de te taxeren onroerende zaak leeg op de markt wordt aangeboden. Nog erg vaak gaan gemeenten ten onrechte uit van verkoopcijfers in verhuurde staat (beleggingswaarde) en dat levert een veel te hoge WOZ-waarde op. Wij kunnen voor u toetsen of de WOZ-waarde van uw vastgoed redelijk is vastgesteld. In bezwaar zorgen wij ervoor dat de waarde van uw onroerende zaken naar beneden wordt bijgesteld en u de te veel betaalde belasting terugkrijgt. De WOZ-waarde is ook van belang voor de afschrijving in het kader van de vennootschapsbelasting. Met een lagere WOZ-waarde slaat u dus twee vliegen in één klap: naast lagere aanslagen OZB creëert ook een hoger afschrijvingspotentieel voor de VPB.

 

Energiebelasting
Heeft u meer dan één aansluiting en ontvangt u voor iedere aansluiting een factuur of staat er op één factuur twee keer energiebelasting? Mogelijk betaalt u te veel energiebelasting. Wij onderzoeken de teruggaafmogelijkheden graag voor u.

Ook als u gedurende het jaar wisselt van energieleverancier, dan zien wij goede kansen voor een belastingbesparing.

Bouwleges
Is uw bedrijf van plan te gaan (ver)bouwen? U heeft dan een omgevingsvergunning nodig. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) legt voor het beoordelen van deze vergunningaanvraag vaak een forse aanslag bouwleges op. U hoeft deze zeker niet klakkeloos te betalen. Laat hem eens door ons controleren. Voor veel van onze cliënten hebben wij de aanslag geheel of gedeeltelijk van tafel gekregen. Het is van belang dat in ieder geval binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift wordt ingediend.