Precariobelasting

Precariobelasting

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen precariobelasting heffen over voorwerpen die zich boven, op of in voor de openbare dienst bestemde overheidsgrond bevinden. Precariobelasting wordt geheven over het terras op de hoek, maar bijvoorbeeld ook over (industriële) leidingen, kabels en buizen die zich in de grond bevinden. Dat is lang niet altijd terecht.

 

Moet de gemeente de voorwerpen toestaan, dan kan zij geen precario heffen. Ook als geen sprake is van openbare grond mag precarioheffing niet. Betaalt u precariobelasting en wilt u weten of dat terecht is? Neemt u dan contact met ons op.