Vrijstelling energiebelasting 

De energiebelasting kent een aantal vrijstellingen. Zo geldt er een vrijstelling voor aardgas dat wordt gebruikt voor zogenoemde mineralogische procedés. Als mineralogische procedés kunnen worden aangemerkt de vervaardiging van glas en glaswerk, de vervaardiging van keramische producten, de vervaardiging van cement, kalk of gips, de vervaardiging van kalkzandsteen of cellenbeton en de vervaardiging van steenwol.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en Rechtbank Gelderland oordeelden dat voor de toepassing van deze vrijstelling de SBI-codes van een bedrijf beslissend kunnen zijn. Het belang van deze uitspraak kan groot zijn nu de bedragen die uw organisatie aan energiebelasting betaalt, waarschijnlijk substantieel zijn.

TAXX bv adviseert u graag over de energiebelasting. Als uw bedrijf te maken heeft met energiebelasting terwijl er mogelijk een vrijstelling is, dan beoordelen wij graag voor u of er recht bestaat op een (gedeeltelijke) teruggave van belasting.