Havengebonden objecten

Havengebonden objecten

TAXX heeft veel cliënten die zich bezighouden met de op- en overslag van goederen in de havens van onder andere Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam, Terneuzen en Vlissingen. 

WOZ en OZB
In deze sector lopen bedrijven aan tegen te hoge WOZ-waarden voor hun terminals. Gemeenten waarderen de grond bijvoorbeeld te hoog of houden bij de waardering onvoldoende rekening met knelpunten die aan de terreinen kleven, zoals te weinig kadecapaciteit.

Ook de waardering van havenkranen is vaak onderwerp van discussie. Niet iedere havenkraan is namelijk een onroerende zaak. Daarvoor zijn de verschillen tussen mobiele kranen, containerkranen, portaalkranen, lichterkranen en stukgoedkranen te groot. Bepalend is of de havenkraan bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.

 

Of dit het geval is, wordt mede bepaald aan de hand van de aard en inrichting en omvang en constructie van de havenkraan alsmede de bedoeling van de bouwer/eigenaar van die havenkraan.

Wij beoordelen niet alleen of uw kranen roerend zijn, maar ook indien dit niet het geval is of de gemeente de zogenoemde werktuigenvrijstelling correct heeft toegepast. Verder beoordelen wij of de waarde van uw kranen niet te hoog is vastgesteld. Daarbij is van belang of de correcties wegens technische en functionele veroudering op een juist niveau zijn bepaald door de gemeente.

Steeds meer gemeenten perken de correctie wegens technische veroudering ten onrechte in. Een slechtere economische situatie in het bedrijf of de bedrijfstak is ook een element dat zijn weerslag zou moeten hebben op de WOZ-waarde. Ook worden soms ten onrechte drijvende pontons/steigers in de waardering betrokken. Dit zijn zaken die wij voor onze cliënten met succes aan de kaak stellen.