• WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!

  WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!
 • Bouwleges: Laat ons uw aanslag controleren!

  Bouwleges: Laat ons uw aanslag controleren!
 • Precario: Belastingen op kabels en buizen?

  Precario: Belastingen op kabels en buizen?
 • Energiebelasting: Vrijstelling, teruggave of aangifte?

  Energiebelasting: Vrijstelling, teruggave of aangifte?

Tankopslag

TAXX heeft veel cliënten die zich bezighouden met de op- en overslag van oliën en chemicaliën in de havens van onder andere Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Moerdijk, Rotterdam, Terneuzen en Vlissingen. Onze adviseurs zijn nauw betrokken (geweest) bij de WOZ-waarderingen van bijvoorbeeld Euro Tank Terminal (ETT), Koole Terminals, LBC, MaasTank, Oil Tanking Amsterdam, Rubis en Standic.

WOZ en OZB
In deze sector lopen bedrijven aan tegen te hoge WOZ waarden voor hun terminals. Gemeenten waarderen de grond bijvoorbeeld te hoog of houden bij de waardering onvoldoende rekening met knelpunten die aan de terreinen kleven zoals te weinig steigercapaciteit. Een slechtere economische situatie in het bedrijf of de bedrijfstak is ook een element dat zijn weerslag zou moeten hebben op de WOZ-waarde. Bij de waardering van tankterminals speelt bovendien de werktuigenvrijstelling een belangrijke rol. Een te lage vrijstelling kan betekenen dat u jaarlijks vele tienduizenden euro's te veel OZB betaalt.

Bouwleges
Bedrijven die willen investeren in nieuwe tanks, lopen aan tegen hoge aanslagen bouwleges. De hoogte van de aanslag kan met succes worden bestreden. Dit kan bijvoorbeeld door de heffing over bepaalde elementen van de aanneemsom te betwisten. Daarnaast maken gemeenten nogal eens formele fouten bij het opleggen van deze aanslagen. Dit biedt een goede onderhandelingspositie voor een lagere aanslag. Wij zijn helemaal thuis in deze materie en hebben al de nodige aanslagen geheel of gedeeltelijk van tafel gekregen. Van belang is dat u binnen zes weken in ieder geval een pro forma bezwaar door ons laat aantekenen. Een andere mogelijkheid is om ons voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning in te schakelen en contact te laten leggen met de gemeente.

 

Energiebelasting
Soms ontvangen bedrijven iedere maand meerdere energiefacturen. Is dat bij u ook het geval, dan is de kans aanwezig dat u dan te veel energiebelasting en mogelijk ook te veel netbeheerderskosten betaalt. Wij controleren de energienota's en zorgen ervoor dat u het teveel betaalde terugkrijgt. Vaak kan dit met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd.

Verder zien wij bij veel bedrijven dat er meerdere aansluitpunten op een terrein zijn en de energieleverancier de energiebelasting per aansluiting in rekening brengt. Omdat de energiebelasting degressieve tarieven kent, wordt er te veel energiebelasting in rekening gebracht. Deze belasting vragen wij graag voor u terug.

Precariobelasting
Ontvangt uw onderneming aanslagen precariobelasting voor boven- of ondergrondse buizen, kabels en leidingen? Dat is niet altijd terecht. Stuur ons binnen zes weken na dagtekening een kopie van uw aanslag op en wij beoordelen deze voor u. Betaalt u ten onrechte, dan dienen wij een gemotiveerd bezwaar voor u in.