Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel TAXX de grootst mogelijke zorg besteedt aan de samenstelling en het onderhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie, kan TAXX niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Door TAXX wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website kan in geen geval worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal, taxatietechnisch of ander professioneel advies. Wanneer u zonder verificatie bij TAXX of nader advies van TAXX van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

 

Op deze website kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. TAXX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TAXX.