WOZ-waarde ziekenhuis fors verlaagd

De Hoge Raad heeft een belangwekkend arrest gewezen over de WOZ-waardering van een ziekenhuis in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De gemeente had bij het bepalen van de WOZ-waarde van het ziekenhuis - waarbij gebruikt werd gemaakt van een Taxatiewijzer - geen rekening gehouden met de werktuigenvrijstelling. De werktuigenvrijstelling houdt in dat werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken, buiten de waardering blijven. De gemeente stelde dat de vrijstelling niet van toepassing is buiten een (industrieel) productieproces. Dit standpunt wordt niet gevolgd. De Hoge Raad oordeelt dat ook bij installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan ‘het medische proces, sprake kan zijn van vrijgestelde werktuigen. Op de installaties van het ziekenhuis wordt een vrijstelling van 40% toegepast.

Heeft u vragen over de toepassing van de werktuigenvrijstelling op uw (zorg)vastgoed? Wij onderzoeken graag voor u of de toegekende vrijstelling reëel is!