Bouwleges Laat ons uw aanslag controleren!

Leges

Er wordt veel over in de media geschreven: leges omgevingsvergunning. De tarieven verschillen enorm per gemeente en de aanslagen kunnen hoog oplopen. De aanslag ontvangt u als het bevoegd gezag (in de meeste gevallen de gemeente) uw aanvraag om een omgevingvergunning in behandeling neemt. Wist u dat u zich niet zomaar bij zo'n hoge aanslag hoeft neer te leggen? Bij het heffen van bouwleges moet namelijk aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo mag met de diensten die samenhangen met de omgevingsvergunning geen winst worden begroot.

 

TAXX heeft al tegen menig aanslag bouwleges met succes bezwaar gemaakt. Onze cliënten kregen flinke bedragen terugbetaald. Dat doen we in eerste instantie door in overleg te treden met de gemeente. Komen we er met de gemeente samen niet uit, dan leggen we de aanslag ter beoordeling voor aan de belastingrechter.