Hervorming waterschapsheffingen

De waterschappen in Nederland zijn van plan om een ingrijpende hervorming van hun belastingstelsel door te voeren. De Tweede Kamer is inmiddels akkoord met de plannen.

Bij de watersysteemheffing wordt de kostentoedeling fundamenteel gewijzigd. Nu is de WOZ-waarde veelal bepalend. In het nieuwe stelsel zullen gebiedskenmerken, zoals de aanwezigheid van natuur of onbebouwde gronden binnen het gebied, belangrijker worden. Daarnaast wordt het mogelijk om voor woningen en niet-woningen verschillende tarieven te hanteren. De tarieven voor bedrijven en (zorg)organisaties zullen daardoor naar verwachting stijgen.

Ook de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zullen worden aangepast. Er wordt gedacht aan onder meer een andere methode om het zuurstofverbruik in afvalwater te onderzoeken. Als gevolg daarvan kunnen individuele bedrijven of (zorg)organisaties lichter of zwaarder worden belast met zuiveringsheffing.