Energiebelasting

Energiebelasting

Energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE) worden door uw energieleverancier aan u doorberekend. U vindt het terug op uw energiefactuur. Veel bedrijven en instellingen hebben recht op een teruggave of vermindering van energiebelasting. Bijvoorbeeld omdat er voor één object meerdere aansluitingen worden gefactureerd of het bedrijf zelf elektriciteit opwekt in een WKK-installatie. Daarbij geldt: u krijgt het niet van de fiscus in de schoot geworpen, u moet er zelf achteraan. TAXX helpt u hierbij. Door het uitvoeren van een quickscan lichten wij de situatie in uw bedrijf door en onderzoeken wij of u in aanmerking komt voor een teruggave van energiebelasting. Het verzoek om teruggave (eventueel met terugwerkende kracht) dienen wij volledig onderbouwd voor u in.

Soms wordt ten onrechte het hoge blokverwarmingtarief voor aardgas toegepast, een teruggave is dan mogelijk. Maar ook als er wel sprake is van een installatie voor blokverwarming en het hoge tarief terecht is toegepast, kan vaak een gedeeltelijke teruggaaf worden gevraagd.

 

Algemeen nut beogende instellingen zoals kinderdagverblijven, zwembaden, bibliotheken en musea hebben onder voorwaarden recht op een teruggaaf van energiebelasting. TAXX zorgt voor een volledig onderbouwd en correct verzoek.

In sommige gevallen moeten bedrijven zelf aangifte energiebelasting doen. Bijvoorbeeld omdat zij elektriciteit of aardgas doorleveren aan het buurbedrijf of aan een dochteronderneming. Wij helpen u graag bij het inrichten van uw administratie en het doen van een correcte aangifte.

TAXX adviseert ook de energieleveranciers op het gebied van de energiebelasting. Wij assisteren bij het afwikkelen van clusteringverzoeken en geven bijvoorbeeld workshops aan de medewerkers die met de energiebelasting in aanraking komen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden in uw sector klikt u hier of in de menubalk onder in uw sector.