Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

BAG

De Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) verplicht gemeenten om aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen nummeraanduidingen toe te kennen. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor het vastrecht dat door uw waterleverancier wordt gefactureerd. 

Onze ervaring leert dat de BAG niet altijd correct wordt toegepast. Dat is bijvoorbeeld het geval als niet overdraagbare en / of onzelfstandige ruimten, zoals kamers in een zorginstelling of kantoren in een verzamelgebouw, een eigen nummeraanduiding krijgen. Ook komt het voor dat ten onrechte een koppeling wordt gelegd tussen de BAG en de heffing van gemeentelijke belastingen. Een wijziging in de basisregistratie kan dan leiden tot vele extra aanslagen.

 

TAXX adviseert uw organisatie graag over de BAG, en voorkomt dat u door een onjuiste toepassing van de BAG wordt geconfronteerd met ten onrechte opgelegde belastingaanslagen.